God van Israël, Gij hebt de Kerk het getuigenis van de martelaren geschonken als een voorbeeld van geloof en trouw aan Uw Zoon. Wij willen U danken voor hen die tot in de dood het Evangelie hebben verkondigd. Wij bidden U vandaag voor alle mannen en vrouwen in Nigeria die lijden onder vervolging omwille van hun geloof in Jezus Christus. Wij vragen U: schenk hun geduld, vertrouwen, kracht en wijsheid in hun moeilijke situatie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas van Aquino, priester en kerkleraar, door Christus onze Heer.