zaterdag 27 november 2021

Goede God, U bent steeds trouw aan uw beloften en U ziet om naar hen die in eenvoud van hart tot U bidden. Wij vragen U: geef dat wij leren leven voor U en voor elkaar. Dat wij in eenvoud, zuiverheid en oprechtheid blijven groeien om op steeds heiliger wijze U en onze naasten te mogen dienen. Geef dat uw Kerk overal steeds meer mag gedijen en bijdragen aan de ontplooiing van een wereld waarin gerechtigheid en de vrede van Christus floreren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Bronislao Kostkowski, seminarist, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.