zaterdag 27 mei 2023

Heer, Ene God van Israël, Uw Zoon Jezus Christus ontfermde zich met grote barmhartigheid over de kwetsbaren die hij ontmoette op zijn tochten: over de zieken, de armen en de weduwen. Wij bidden U op deze laatste dag van de week om Uw bescherming voor kwetsbare mensen die slachtoffer zijn van de grote sociale veranderingen in onze wereld. Geef dat zij Jezus Christus ontdekken, omarmen, en hun leven bouwen op de vaste rots van het katholieke geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Lambert Roesenveld, burgemeester van Haarlem, martelaar tijdens de Nederlandse Reformatie, door Christus onze Heer.