zaterdag 27 maart 2021

Barmhartige God, U hebt aan vele gewone mannen en vrouwen heiliging geschonken door het offer van Jezus Christus. Wij bidden U in deze bezinningstijd van Veertigdagen om Uw zegen voor de miljoenen gewone mensen in de grote stedelijke agglomeraties van India, die hard moeten werken om rond te komen. Geef dat zij kennis nemen van het Evangelie en zo bemoedigd worden bij alle uitdagingen van het dagelijkse leven in overdrukke en vervuilde steden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Petrus Jo Yong-sam, leek en martelaar, door Christus onze Heer.