zaterdag 27 januari 2024

Heer onze God, vreugde van Israël: U hebt de Trooster en Helper, Uw heilige Geest aan Uw Kerk geschonken. Vele mensen in Venezuela lijden onder het geweld en de intimidatie van drugskartels en corrupte overheidsinstanties. Verhoor het gebed van onze Venezolaanse broeders en zusters en geef dat het trouwe geloof van deze Christenen het Evangelie zaait in de harten van hun vervolgers. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Maria Muzeyi, lekengelovige, martelaar tijdens de Mwangaanse vervolgingen in Oeganda, door Christus onze Heer.