zaterdag 27 februari 2021

God van Abraham, naar de kleinen en zwakken kijkt Gij met liefde om. Gij beschermt hen met tederheid en mededogen. Wij bidden U vandaag voor allen die leven aan de rand van de maatschappij in Turkije. Voor vrouwen die de straat niet op mogen. Voor armen zonder sociaal vangnet. Voor verslaafden die op straat leven. Voor Christenen die geïntimideerd worden. Geef dat zij de steun en liefde ervaren van Uw Zoon Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Anne Lyne, weduwe en martelares, door Christus onze Heer.