zaterdag 27 augustus 2022

Grote en sterke God, Gij hebt Uw volk Israël uitverkoren en met machtige arm geleid vanuit de slavernij onder de Farao naar de vrijheid van het Land van melk en honing. Wij bidden U op deze zevende dag, de Sabbat, voor alle mensen in Turkije die worden bedreigd vanwege hun katholieke geloof in de goddelijke natuur en de menselijke natuur van Jezus Christus. Geef dat zij zonder angst dit geloofsmysterie mogen vieren en verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Monica, door Christus onze Heer.