God van Abraham, Isaak en Jacob, U hebt zich geopenbaard in de geschiedenis van Uw volk Israël en het langs de weg naar de vrijheid geleid. Wij bidden U voor allen in Turkmenistan en Turkije die gevangen zitten om verschillende misdaden. Geef dat zij berouw tonen en de Weg vinden naar Uw genade, Jezus Christus. Geef dat deze gevangenen goed behandeld worden door hun bewakers, met het respect dat ieder mens toekomt. Door Christus onze Heer.