Goede God, U hebt Uw volk Israël uit de gevangenschap geleid door de woestijn naar het land van de vrijheid. Wij bidden U op deze sabbatdag voor alle mensen in Myanmar die vastzitten in gevangenissen omwille van hun geloof in Uw Zoon. Wij bidden U dat zij voor ons hier een voorbeeld van standvastigheid en trouw mogen zijn. Dat hun geloof ons bezielt en dat hun lijden ons geloof doet groeien. Schenk hun kracht naar kruis. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Monica, door Christus onze Heer.