God onze barmhartige Vader, U trekt zich het lot van Uw kinderen aan. Wij vragen Uw zegen voor alle mannen en vrouwen die als vrijwilliger zich inzetten voor de armen in Zuid-Afrika, Lesotho en Swaziland. Geef dat zij de vrucht van hun arbeid mogen zien en dat zij de vreugde van Uw liefde ervaren bij het dienen van hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, door Christus onze Heer.