God van bevrijding, Gij hebt Uw volk Israël weggevoerd uit de slavernij naar de vrijheid. Wij bidden U op deze Sabbat onder het octaaf van Pasen voor mensen die gevangen zitten en gemarteld worden vanwege hun geloof in de verrijzenis van Jezus Christus. Geef dat zij weten dat wij voor hen bidden en dat hun geloof hierdoor gesterkt wordt. Moge hun trouw aan Uw Zoon voor ons een voorbeeld zijn. Wij vragen vandaag tevens Uw bijzondere zegen voor onze koning en zijn gezin. Door Christus onze Heer.