Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus genas de melaatsen met Zijn aanraking. Hij opende de ogen van blinden, liet de doven horen en deed verlamden opstaan en lopen. Wij vragen U: open de oren en de ogen van de rijken en machtigen in Venezuela. Geef dat zij met spoed bouwen aan de voorwaarden voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun landgenoten, die steeds armer worden. Door Christus onze Heer.