zaterdag 26 september 2020

Goede God van Abraham, U hebt Uw volk Israël met stevige hand bevrijd van de uitbuiting onder Farao. Wij bidden U voor jonge mensen die op straat leven in Tadzjikistan en die uitgebuit worden door mensen met macht. Geef dat zij de hulp ontvangen die zij nodig hebben en in geestelijke en lichamelijke vrijheid kunnen leven. Genees hen van de wonden die zij hebben opgelopen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cosmas en Damianus, martelaren, door Christus onze Heer.