zaterdag 26 november 2022 

God vol genade: Uw kracht uit zich in Uw liefde; Uw grootsheid is Uw geduld. Uw Zoon en Messias, Jezus van Nazareth, is de sleutel tot het geheim van wie de mens is. Wij bidden voor jonge Somaliërs die zoeken naar de betekenis van hun leven. Dat zij door de Kerk het Evangelie leren kennen en aannemen tot hun heil. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Hugh Taylor, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.