zaterdag 26 maart 2022

God van Abraham, U hebt Uw volk Israël bevrijd uit de gevangenschap door Farao en geleid met krachtige arm door zee en woestijn naar de vrijheid van het Beloofde Land. Wij bidden U in deze Vastentijd voor allen die gevangen zitten in Indonesië. Geef dat zij behandeld worden met de eerbied die alle mensen toekomt. Geef dat zij, indien schuldig, berouw tonen voor hun daden; indien onschuldig, spoedig de vrijheid mogen genieten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Castulus van Rome, echtgenoot en martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.