zaterdag 26 juni 2021

Ene God, U hebt Uw uitverkoren volk met krachtige arm bevrijd uit de onderdrukking van Farao. Wij bidden U op deze Sabbat voor de vele inwoners van de Islamitische Republiek Mauritanië die als slaaf onderdrukt worden door hun landgenoten. Geef dat deze slavenhouders het Evangelie van Jezus Christus leren kennen en dat zij hierdoor de genadevolle inzicht ontvangen om mee te werken aan de opbouw van Uw Koninkrijk, door gebed en daden van caritas. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Johanna Gerard, de zalige Margarita Rutan en gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.