zaterdag 26 februari 2022

God van Abraham, Isaak en Jakob, U verhoort de gebeden van hen die oprecht tot U bidden. Wij willen U daarom vandaag bidden voor Uw Kerk in Irak. Geef dat zij de uitdagingen van het dagelijkse leven met wijsheid en geduld tegemoet gaat. Schenk haar wijze herders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers. Geef dat Uw Kerk daar groeit in aantal, als ook in liefde voor U. Door Christus onze Heer.