zaterdag 26 augustus 2023

Eeuwige God, Gij hebt Uw welbeminde Zoon Jezus Christus gezonden in de wereld opdat zijn Licht zou schijnen in de duisternis, en het ware leven zou brengen. Vandaag bidden wij U voor de machthebbers en religieuze leiders in Algerije. Wij vragen U dat zij diep getroffen worden door de waarheid van het Evangelie; dat hun hart opengaat voor Jezus Christus en dat zij hun landgenoten met nieuwe ogen zien. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Victor de Kluizenaar, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.