Genadige God, Gij hebt Uw volk Israël vanuit de onderdrukking geleid door zee en woestijn naar het land van de vrijheid. Wij bidden U op deze Sabbatdag voor alle mensen in Iran die onderdrukt worden omwille van hun geloof in Uw Zoon. Schenk hun kracht naar kruis. Wij bidden U dat zij voor ons hier een voorbeeld van standvastigheid en trouw mogen zijn. Dat hun geloof ons bezielt en dat hun lijden ons geloof doet groeien. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Liberatus, Bonifatius en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.