God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus vertrouwde het Evangelie toe aan Zijn discipelen. Wij bidden U vandaag voor alle bisschoppen, in het bijzonder voor hen die lijden onder vervolging. Wij danken U voor het vertrouwen dat zij hebben in het gebed en voor het voorbeeld van geloof dat zij ons voorhouden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Timoteüs en de heilige Titus, bisschoppen, door Christus onze Heer.