zaterdag 25 september 2021

Genadige God, Jezus Christus, de Mensenzoon, heeft ons gevraagd dat wij U met vertrouwen bidden om herders voor uw volk. Wij bidden U daarom voor roepingen tot diaconaat en priesterschap in Zuid-Korea. Geef speciaal dat nieuwe diakens en priesters zich willen inzetten voor het gevaarlijke missiewerk voor de evangelisatie van hun volksgenoten in Noord-Korea. Geef dat gulle harten hun zending financieel en met gebed willen steunen. Dit vragen wij op voorspraak van de heilige Gerolf van Merendree, martelaar, door Christus onze Heer.