Liefdevolle God, als levengevende ochtenddauw daalt Uw heilige Geest neer over Uw schepping. De heilige maagd Maria stemde in, werd overschaduwd door Uw heilige Geest, en ontving Uw levend Woord in haar schoot. Op dit hoogfeest van de Aankondiging vragen wij om Uw zegen voor vrouwen in Irak die zwanger zijn. Wij bidden U: behoed moeder en kind voor ziekte en andere gevaren, en geef dat zij beiden steeds de liefde van Jezus Christus ervaren op hun verdere levensweg. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.