zaterdag 25 juni 2022

Barmhartige Heer, Uw grootste wonder is de herschepping van de gevallen mens in Jezus Christus. Wij bidden U voor jongeren in Nigeria die op zoek zijn naar de diepe zin van hun leven en die soms in verwarring zijn door de uitdagingen van de moderne tijd en nieuwe techniek. Om het licht van Christus in hun ogen opdat zij de weg ten leven ontwaren en bewandelen. Dat zij allen de rust, vreugde en heldere wijsheid van het Evangelie leren kennen en omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, martelaar, door Christus onze Heer.