God, Vader van onze Redder, Jezus de Gezalfde. U verhoort de gebeden van mensen die tot U roepen in nood. Wij vragen U daarom: zie om naar het lot van de vele kinderen in India die elke dag zwaar en gevaarlijk werk moeten verrichten om in leven te blijven. Uit dank voor de Broeders van Sint Gabriël die in Hyderabad opvang en onderwijs bieden aan jongens die op straat moesten leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcus, evangelist, door Christus onze Heer.