God van vrede, Uw daden van heil en redding worden overal met vreugde gevierd en verkondigd. Wij bidden U vandaag voor de machthebbers, religieuze leiders en rijken in Indonesië. Wij vragen U dat zij het lichamelijke en geestelijke welzijn van hun onderdanen behartigen en beschermen. Geef in Uw genade dat zij, die het Evangelie nog niet kennen, het omarmen en uitdragen in hun werk en leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Catharina van Alexandrië, martelares, door Christus onze Heer.