Genadige God, Gij hebt Uw volk Israël uitverkoren en vanuit de slavernij onder Farao met machtige hand geleid naar de vrijheid. Wij bidden U op deze Sabbat voor alle mensen in Algerije die bedreigd worden omwille van hun geloof in het Evangelie van Christus. Schenk hun kracht naar kruis. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Methodius Trcka, martelaar, door Christus onze Heer.