Grote God, U hebt Uw liefdevolle zorg voor alle mensen geopenbaard in Jezus Uw Gezalfde. Wij bidden U vandaag voor mensen in Rusland die werken in het lager en middelbaar onderwijs. Dat hun vrijheid wordt verleend bij de uitvoering van hun arbeid. Voor leraren en leraressen: dat zij vreugde ervaren bij hun dagelijkse werk en dit verrichten in dienst van hun naasten en van onze wereld. Door Christus onze Heer.