God die nieuw leven schenkt, Uw schepping hebt Gij gezegend met de gave van Uw heilige Geest. De heilige maagd Maria stemde in, werd overschaduwd door dezelfde Geest en werd zwanger van Uw goddelijk Woord. Wij bidden U dat mensen met macht en invloed in Kenia de waarheid en de kracht van Uw Blijde Boodschap leren kennen; dat hun ogen, oren en hart opengaan voor Uw Woord van leven en dat zij hun macht en vermogen inzetten voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.