God van Abraham, Isaak en Jakob, U hebt zich in de geschiedenis van Uw volk Israël geopenbaard als een God van gerechtigheid en liefde voor alle mensen. Wij bidden U voor degenen in de Golfstaten die lijden onder onrecht en onzekerheid. Geef rust en veiligheid aan de gezinnen die op de vlucht zijn voor het geweld in de buurlanden. Geef zorg en liefde aan hen die er gevangen zitten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Aloïsius Versiglia en Callistus Caravario, martelaren, door Christus onze Heer.