God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus koos zijn apostelen uit om aan zijn Kerk leiding te geven. Wij danken U vandaag voor het geloof van de priesters en diakens in Mexico die te lijden hebben onder geweld. Geef dat zij moed houden in deze moeilijke tijden en dat hun trouwe inzet een voorbeeld mag zijn voor jonge mannen. Wij bidden U om roepingen voor het diaconaat en priesterschap in Mexico. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.