zaterdag 24 juli 2021

Almachtige God, U openbaart zich aan de armen van geest en aan de zuiveren van hart. Op deze gedachtenisdag van de heilige Charbel, willen wij Uw krachtige zegen vragen voor alle inwoners van Libanon. Dat zij altijd de vrede van Christus nastreven en in vruchtbare harmonie met elkaar leven. Wij bidden U vandaag dat de machthebbers en religieuze leiders in Libanon Uw liefde verkondigen in woord en in daad aan hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Charbel Makhlùf, door Christus onze Heer.