zaterdag 24 december 2022 

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Messias is de Deur naar het eeuwige leven; Hij is de Weg die leidt naar U. Wij vragen U dat ons wachten op zijn komst met Kerstmis, gepaard gaat met een vreugdevol uitzien naar Zijn komst op het einde der tijden. Geef dat de machtigen der aarde de almacht van het kwetsbare Kerstkindje erkennen, en dat zij hun eigen macht steeds inzetten ten dienste van hun naasten. Door Christus onze Heer.