God onze Vader, Uw ene Kerk bevindt zich over de hele wereld en Uw kinderen stammen uit alle volkeren, rassen, talen en naties. Wij bidden U: zegen en behoed onze eenheid in Jezus Messias. Geef dat de Kerk steeds meer instrument wordt van de vrede van Christus, speciaal op plekken die geteisterd worden door misstanden, oorlog en geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Vietnam, door Christus onze Heer.