God onze goede Vader, U bent de bron van alle zegen. Wij vragen daarom Uw zegen voor alle kinderen in Zuidoost-Azië die opgroeien in armoede en die vaak zonder ouderlijke zorg, scholing of een dak boven het hoofd een weg moeten zoeken in het leven. Wij vragen U dat zij mensen ontmoeten die zich met oprechte liefde over hen ontfermen en hen ook de weg wijzen naar Uw eniggeboren Zoon. Door Christus onze Heer.