God van mededogen, Gij hebt Uw volk Israël uitverkoren en geleid vanuit de slavernij onder Farao met machtige hand naar de vrijheid. Wij bidden U op deze zevende dag, de Sabbat, voor alle mensen in Turkije die worden bedreigd omwille van hun geloof in de goddelijke natuur van Jezus Christus. Geef hun kracht naar kruis. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Bartolomeüs, door Christus onze Heer.