Levende God, Uw volk Israël is, met Uw zegen en door de Jordaan heen, aangekomen in het land van Uw belofte. Wij vragen vandaag Uw zegen voor alle mensen die dezelfde tocht maken van gevangenschap naar vrijheid. Geef dat de verschillende rassen en naties steeds weer de dialoog en vrede zoeken en dat zij zo bouwen aan een samenleving van gerechtigheid voor allen, zonder onderscheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, door Christus onze Heer.