God van Israël, Uw schepping hebt Gij beademd met de gave van Uw heilige Geest. De heilige maagd Maria stemde in, werd overschaduwd door Uw Geest en werd zwanger van Uw Woord. Op dit hoogfeest vragen wij Uw zegen voor alle vrouwen in China die leven aan de marge van de samenleving. Voor vrouwen die zich alleen en verlaten voelen, voor hen die onrecht lijden en voor hen die vervolgd worden. Geef dat ons gebed vrucht draagt en dat zij Uw liefde ervaren in hun nood. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.