zaterdag 23 oktober 2021

Barmhartige God, uw daden van liefde voor de mensen zijn niet te overtreffen door wie dan ook. Wij bidden U voor de machthebbers en religieuze leiders in Saoedi-Arabië en wij vragen U dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun onderdanen behartigen en beschermen. Geef dat zij geraakt worden door de Geest van de verrezen Christus, zich bezinnen op hun levensvisie en uw Goede Boodschap voortaan uitdragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Clotilde-Joseph Paillot en haar gezellinnen, martelaressen tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.