Barmhartige God, het Evangelie van Uw Zoon Jezus Christus geneest de gebroken mens. Wij danken U voor Zijn woorden ten leven. Wij danken U ook voor artsen, onderzoekers en verplegers in Australië die zich inzetten voor de bescherming van het ongeboren leven. Wij vragen U: blijf deze goede mensen bezielen met moed, wijsheid en geduld. En geef dat hun inzet veel vrucht mag dragen. Door Christus onze Heer.