zaterdag 23 juli 2022

Liefdevolle God, Uw rechtvaardigheid is ingesloten in Uw barmhartigheid. Vandaag willen wij Uw zegen afsmeken voor jonge mensen die in armoede opgroeien in de sloppenwijken van Lagos en Kano, Nigeria. Geef hen zicht op een minder vervuilde leefomgeving, op genoeg gezond eten, schoon drinkwater en goed onderwijs. Bescherm hen tegen de gevaren van drugs en misdaad en schenk hen Uw geestelijke goederen: dat zij mogen opgroeien met ware levensvreugde. Dit vragen wij U op voorspraak van de Zeven Martelaren van Barcelona, vermoord tijdens de Spaanse Burgeroorlog vanwege hun geloof, door Christus onze Heer.