zaterdag 23 januari 2021

God van levenden, U roept alle mensen door Jezus Christus tot het ware leven. Wij bidden U vandaag om bescherming van het ongeboren leven in Frankrijk. Geef dat Franse vrouwen die zwanger zijn de financiële en sociale ruimte krijgen om altijd hun kind ter wereld te brengen. Geef dat de onschendbare heiligheid van het prille leven ongestoord verkondigd mag worden en dat vele Fransen deze visie beamen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, patrones van Frankrijk, door Christus onze Heer.