zaterdag 23 december 2023

Barmhartige God, Uw Zoon en Gezalfde Jezus van Nazareth is het Licht van de wereld en zijn Licht overwint de duisternis. Wij bidden U op weg naar Kerstmis voor artsen en verplegers die met hun deskundigheid licht brengen op plekken in het Midden Oosten waar geweld heerst. Zegen het werk van deze toegewijde vrouwen en mannen, en geef dat zij met blijdschap de vruchten van hun arbeid mogen genieten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Joseph Cho Yun-ho, catechist, martelaar tijdens de Koreaanse vervolgingen, door Christus onze Heer.