zaterdag 23 april 2022

Heer, ene God van Israël, Jezus Uw Gezalfde heeft de dood gedood en ons bevrijd. Hij is waarlijk verrezen uit de doden en zit aan Uw rechterhand in eeuwigheid. Wij bidden U op deze Sabbat onder het Paasoctaaf om Uw rijke zegen voor mensen van goede wil overal ter wereld. Voor hen die vrede zoeken; voor hen die gerechtigheid verkondigen; voor hen die hun naasten bijstaan; voor hen die in het verborgene Uw Naam aanroepen. Door Christus onze Heer.