God van gerechtigheid en vrede, in de geschiedenis van Uw volk Israël hebt U zich geopenbaard als een God die vrede en gerechtigheid wil voor alle mensen. Wij bidden U deze dag voor allen in Congo die lijden onder armoede en onrecht. Schenk hen de kracht die zij nodig hebben om elke dag weer op te staan. Wij vragen Uw bijzondere zegen voor hen in de komende Kersttijd. Door Christus onze Heer.