God van vrede, Uw Zoon is mens geworden in Jezus Christus om vrede te stichten waar tweespalt heerst. Wij bidden U voor kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Geef hun de nodige hulp en sta hen bij in moeilijke tijden. Dat zij genezen van de lichamelijke en geestelijke wonden die zij thuis hebben opgelopen en kunnen vergeven wat hen is aangedaan. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Clemens, paus en martelaar, door Christus onze Heer.