Almachtige God, Uw Zoon Jezus Messias heeft beloofd bij Zijn Kerk te blijven tot aan het einde van de tijden. Wij vragen vandaag Uw ontferming over allen in Iran die zoeken naar de volheid en betekenis van het leven. Geef dat zij het Evangelie leren kennen en de weg vinden naar Uw Kerk. Dat de Kerk in Iran steeds mag groeien in geloof en in aantal. Door Christus onze Heer.