Heer onze God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U op deze dag om Uw zegen voor de gezinnen in Europa. Voor ouders: om geduld, wijsheid en liefde bij de opvoeding. Voor kinderen: om liefdevolle ouderlijke zorg en de kansen om zich te ontplooien. Voor ouderen: om goede gezondheidszorg en een vruchtbare oude dag. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Birgitta, patrones van Europa, door Christus onze Heer.