God van Abraham, U hebt Uw volk Israël bevrijd uit de slavernij van Farao en geleid met krachtige arm door zee en woestijn naar de vrijheid van het Beloofde Land. Wij bidden U op deze laatste dag van de week voor allen die gevangen zitten in Indonesië. Geef dat zij behandeld worden met de eerbied die alle mensen toekomt. Geef dat zij, indien schuldig, berouw tonen voor hun daden; indien onschuldig, spoedig de vrijheid mogen genieten. Door Christus onze Heer.