Barmhartige God, Gij hebt Uw volk Israël geleid uit het land van slavernij door zee en woestijn naar het land van de vrijheid. Wij bidden U vandaag voor de machthebbers in Noord-Korea. Geef dat zij hun macht ten goede gebruiken en dat daarmee de levens van zoveel Noord-Koreanen een goede wending nemen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Polycarpus, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.