zaterdag 22 oktober 2022

Liefdevolle God, Uw heilige Geest geeft ons het ware leven en wekt ons op tot liefde voor onze naasten. Wij bidden U voor alle jonge mensen in Irak die geen werk kunnen vinden – speciaal voor hen die een hoge opleiding hebben genoten. Dat zij de kans krijgen om mee te bouwen aan de opbouw van hun samenleving; dat zij voldoende verdienen om een gezin te onderhouden. Om gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Paulus, paus, door Christus onze Heer.